top of page

Sildenafil

Sildenafil

Viktigt att veta om sildenafil

Sildenafil vidgar vissa blodkärl. Detta gör att blodet kan flöda bättre.
För erektionsproblem och vid pulmonell arteriell hypertoni (högt blodtryck i lungorna).
Erektionsproblem: penis blir stel en halv till 1 timme efter att ha tagit den. Erektionen försvinner efter cirka 4 timmar. Ta tabletten med vatten 1 timme före sex.
Använd inte sildenafil mer än en gång om dagen, annars kommer du att få för många biverkningar.
Pulmonell arteriell hypertension: Efter ca 12 veckor minskar tätheten.
Tabletter: ta med vatten.
Dryck: Skaka väl i 10 sekunder innan du mäter upp dosen med doseringssprutan eller mätbägaren.
Vanligaste biverkningarna: huvudvärk, rodnad och diarré. Du kan också uppleva smärta i dina muskler eller rygg, känna dig yr eller få dimsyn. Kontakta din läkare om detta stör dig mycket.
Personer med hjärt-kärlsjukdom (som hjärtspasmer, efter hjärtinfarkt eller stroke) kan få hjärtproblem igen. Får du ont i bröstet? Kontakta sedan läkare omedelbart.
Är du gravid? Fråga din läkare eller Apoteket,om du kan använda detta läkemedel. Det är inte säkert om detta läkemedel är säkert för gravida kvinnor.
Ammar du? Detta läkemedel går över i bröstmjölk. Det är inte säkert om detta läkemedel är säkert för barnet. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du kan använda detta läkemedel.

Vad är ett erektionspiller?


Erektionspiller ser till att din penis förblir upprätt längre och är fastare.
Utan en önskan om sex kommer du inte att få en erigerad penis, inte ens med enerektionspiller.

Det finns olika piller, som t.exsildenafil,vardenafilochtadalafil.

De tillåter mer blod att flöda till penis. Och att blodet rinner iväg mindre lätt. Som ett resultat hjälper de till med sexlusten för att göra din penis hårdare. Din penis håller sig också upprätt längre.

Att välja ett erektionspiller
Diskutera med din läkare vilket erektionspiller du vill ha. Det finns några skillnader mellan pillren:

- Köp viagra online - Köp kamagra online - erektil dysfunktion utan

Sildenafiloch Vardenafilfungerar i 4 till 5 timmar.
Tadalafilfungerar mycket längre (upp till 36 timmar). Vill du inte planera sextiden och ta p-piller exakt? Sedan kan du ta tadalafil.
Sildenafilochvardenafiltas bäst på fastande mage. Till exempel 2 timmar efter att ha ätit.
Biverkningarna kan vara lite längre med tadalafil än med andra erektionspiller.
Biverkningar av erektil dysfunktion piller
Erektionspiller kan ha biverkningar som:

huvudvärk
ett rött ansikte
Vara sjuk
Täppt i näsan
vara yr
ryggont
hjärtklappning (ibland)
Biverkningarna kan minska eller försvinna efter att du använt p-piller några gånger.

Riskerna mederektionspiller
Diskutera med din läkare om du kan använda ett erektionspiller i dessa situationer:

Om du redan tar andra läkemedel.
Att kombinera vissa mediciner med ett erektionspiller kan vara farligt.
Du får inte heller använda erektionspiller tillsammans med partydroger (poppers).
Om du har hjärtproblem.
Du bör inte använda erektionspiller:
om du tar långtidsverkande hjärtmedicin (nitrat) varje dag, såsom nitroglycerin
om du har tryck över bröstet när du anstränger dig lite
om du fick en hjärtattack för mindre än 6 månader sedan
om du fick en stroke för mindre än 6 månader sedan
om du har mycket lågt blodtryck
Har du hjärtkramper? Då är dessa tips viktiga:

Kan du klättra 2 flygningar på 10 steg utan att trycka på bröstet? Då är det oftast säkert att använda ett erektionspiller. Får du fortfarande ont i bröstet under sex efter ett erektionspiller? Då behöver du inte använda nitrat. Erektionspiller och nitrater ska inte användas tillsammans.
Har du tagit hjärtmedicin (nitrat) för att du känt tryck på bröstet? Då får du inte använda ett erektionspiller på minst 24 timmar efteråt.
Råd för att använda erektionspiller
Ta ett erektionspiller 30 minuter innan du vill ha sex.
P-piller träder i kraft cirka 30 minuter efter intag.
Erektionspiller fungerar bara om du vill ha sex.
Med sildenafil eller vardenafil: vänta helst 2 timmar eller mer efter att ha ätit innan du tar ett piller.
Om du har ätit fett kommer medicinen långsammare in i blodet. Så det fungerar först senare.
Använd inte ett erektionspiller mer än en gång om dagen.
Ibland fungerar inte erektionspiller ordentligt förrän du har använt pillren ett antal gånger. Till exempel kommer du först efter 4 gånger att märka att p-piller fungerar korrekt.
Vad händer när du använder erektionspiller?
Har du testat ett erektionspiller ca 4 gånger? Diskutera sedan med din läkare hur det gick.

Läkaren kan justera styrkan på ​pillret. Till exempel ett mindre starkt piller för att få färre biverkningar. Eller ett starkare piller för att få pillret att fungera bättre.

Om du lyckas få en erigerad penis med ett erektionspiller så fungerar det ibland även utan p-piller. Det är bra att prova då och då.

Du kanske inte får en erigerad penis med erektionspillerna. Då är det viktigt att se om du har använt pillren rätt. De fungerar bara om du har tillräckligt med sexlust och är exalterad. Se råd för mer sexlust och smekningar och massage.

Du och din läkare kommer att leta efter rätt styrka av p-piller: det måste fungera bra och orsaka så få biverkningar som möjligt. Om det lyckas kan du fortsätta använda erektionspillerna. Kontroll är inte nödvändigt.

När ska jag ringa läkaren om jag använder erektionspiller?
Ring din husläkare eller akutmottagningen omedelbart i dessa situationer:

Om du har tagit ett erektionspiller och får ont i bröstet. Smärtan avtar inte inom 5 minuter.
Ta inte ett piller eller spray under tungan (nitrat).
Om du har tagit ett erektionspiller och även ett piller eller spray under tungan (nitrat).
Då måste du genast åka till sjukhuset.
Du kommer att stanna där i 1 till 2 dagar.
Om din penis fortfarande är upprätt efter 4 timmar.
Detta kan skada insidan av din penis. En läkare på sjukhuset kommer då att behandla dig.
Boka tid med din läkare i dessa situationer:

Du måste ta andra mediciner.
Du har eller kommer att utveckla en sjukdom i ditt hjärta eller dina blodkärl, såsom hjärtinfarkt, stroke eller trombos.

kamagra100
bottom of page